top of page

 

Info

616929-420-1_007.png

 

Parhus i Vallastaden Linköping

616929-420-2_002_2.png

 

Jonas Täljsten Arkitektur arbetar med nyproduktion samt om och tillbyggnader av små och medelstora arkitekturprojekt. Varje projekt är en unik utmaning och innebär en nära dialog med beställaren som kan vara företag eller privatperson.

 

Kontoret tar arkitektuppdrag i hela Sverige men framförallt i Stockholm och Skåne. Inget projekt är för litet och kan utföras till både fast och löpande pris. Kontoret har ansvarsförsäkring. Kontrakt skrivs där omfattning och överenskommet pris redovisas. Referenser kan även ordnas om så önskas från tidigare projekt.

 

Arkitektonisk kvalité är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller att maximera värdet av det man bygger. Jag som arkitekt kan exempelvis hjälpa dig med lösningar, materialval och ytoptimering för att hålla nere byggkostnaderna. Kostnaden för en arkitekts arbete är i de allra flesta projekt en väldigt liten del av den totala prislappen. Det är i det tidiga skedet, vid skisser och bygglov som de samlade kostnaderna låter sig påverkas i störst grad.

 

Många tror att arkitektritat blir dyrare än att exempelvis köpa ett kataloghus. Många gånger är det precis tvärtom. Ett omsorgsfullt arkitektarbete kan rent av innebära en ren besparing. Arkitekten är inte låst i en given lösning och huset anpassas efter platsen efter dess specifika förutsättningar.

 

Inget projekt är för litet och målet är alltid att sträva efter bästa möjliga resultat i varje projekt med dess specifika förutsättningar.

 

Jag som driver kontoret har tidigare arbetat på ett flertal välkända arkitektkontor i Sverige, Danmark och Frankrike. Jag har även arbetat som arkitekt hos kommunen och är väl insatt i plan och bygglagen. Jag har arkitektutbildning från arkitektskolan vid Lunds universitet LTH, samt Dublins Institute of Technology och Berlins Technishe universität.

 

Välkommen att höra av er för ett givande samarbete.

 

Jonas Täljsten

Arkitekt 

JONAS
TÄLJSTEN
ARKITEKTUR
 

bottom of page